SERMAYE BİRLEŞTİRME / ORTAKLIK OLUŞTURMA PLATFORMU

Günümüz Türkiye ekonomisinin %95′ ini teşkil eden küçük-orta ölçekli şirketlerde en önemli problemin özsermaye yetersizliği olduğunu biliyor ve bu soruna çare olabilecek şekilde özellikle aynı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin kısa süreli proje odaklı veya uzun vadeli olarak güçlerini birleştirebilecekleri, ölçek ekonomisi yakalayabilecekleri bir sermaye birleştirme / ortaklık oluşturma platformu hizmeti veriyoruz. Veri ve müşteri havuzumuzda bulunan ve bu hizmete ihtiyaç duyan taraflar arasında arabuluculuk ve danışmanlık fonksiyonu üstleniyor ve süreç tamamlanıncaya kadar yanlarında oluyor, gerekiyorsa çözüm ortaklarımızı da devreye sokuyoruz.

Bizimle temasa geçin, sizi sonuca ulaştıralım… Uygun formüller, hızlı çözümler…