DONANIM VE NİTELİKLER

 

 • Çok sayıda sektör tecrübesine sahip kıdemli yönetici ve yönetim danışmanı,
 • Yeni kurulan, dönüşen, yeniden yapılanan, oturmuş veya hızlı büyüyen firmalarda kurumsal fonksiyonları kuran, güçlendiren ve liderlik eden bir profil,
 • Farklı sektörlerin gerekliliklerini büyük bir hızla öğrenen ve nakit akış, maliyetlerin düşürülmesi, planlama, raporlama ve dahili kontroller alanlarında hemen olumlu katkı üretmeye başlayan bir profesyonel,
 • Pazarlama, satış, üretim, finansman, muhasebe, bütçe-raporlama, nakit yönetimi, satınalma, bilgi teknolojileri, insan kaynakları ve genel yönetim alanlarında kapsamlı ve derin bilgi ve tecrübe,
 • Gelişmiş iletişim yeteneği,
 • Pro-aktif ve sonuç odaklı bir yaklaşım,
 • Şirket büyümesine yönelik stratejik kararların alınmasında ve uygulanmasında etkinliği ispatlanmış bir yönetim ve danışmanlık tarzı,
 • Herbir projenin başlangıç aşamasından tamamlanmasına dek koordinasyonu sağlama yönünde etkin planlama ve organizasyon yeteneği,
 • Çok sıkı teslim tarihlerine bağlanmış eş zamanlı çok sayıda projeyi başarılı bir şekilde yönetme kapasitesi,
 • Güçlü ekip kurma, yönetme ve ihtilaf çözme tecrübesi,
 • Ekibini azami verimlilik yönünde yüksek düzeyde niteliklerle donatma konusunda teşvik ve liderlik özelliği,
 • İhtiyaçları belirleme, hedefe kilitlenme ve bunlara gelişerek, doğrudan ve başarılı bir şekilde ulaşma iradesi,
 • Ekipleri yönlendirme ve harekete geçirme özelliği.