ÇALIŞMA ESASLARI

Esas 1. Tabii ki Tanışma Toplantısı. Genellikle dar katılımlı olması tercih sebebimiz hatta sadece Yönetim Kurulu Başkanı’ nı, Ana Karar Verici Hissedar’ ı, Genel Müdür’ ü görmek isteriz ilk aşamada karşımızda. Sebebi açıktır; gizlilik ve mahremiyet koşulları çerçevesinde taşlar eteklerden dökülmeli ve neden dışarıdan gelen birine ihtiyaç duyulduğu açıkça ifade edilmelidir. Bu safhadaki şeffaflık ne kadar üst düzeydeyse, gerçekten ihtiyaç duyulan özel danışmanlık alanlarının belirlenmesi o kadar kolay olur. İlk gün veya toplantıda belirlenen genel yol haritası umumiyetle çok da değiştirilmeden muhafaza edilir. Ne kadar etkin ve üst düzey karar vericiler olursa masanın çevresinde, doğru danışmanlık türlerinin seçimine yönelik ilk işaretler o kadar güçlü alınır.

Esas 2. Müşteri Lütfullah Kutlu Yönetim Danışmanlığı (LKYD) ile yola devam etmek isterse teklif aşamasına gelinir. LKYD olarak müşterilerimize alternatifli tekliflerde bulunmayı tercih ederiz. Bu bağlamda sunulan teklifler dört opsiyonlu olur;

Esas 2. a. Genel Yönetim Danışmanlığı kapsamında üç aylık bir teşhis / tespit + dokuz aylık bir tedavi / çözüm süreci karşılığı yıllık bir sözleşme.  Sözleşme yıllık olarak yapılır ve 12 eşit bedel halinde aylık olarak tarafımızdan müşteriye faturalanır.

Esas 2. b. Sadece Genel Yönetim Danışmanlığı kapsamında üç aylık bir teşhis / tespit müşteri tarafından talep edilirse üç aylık bir sözleşme. Sözleşme üç aylık olarak yapılır ve 3 eşit bedel halinde aylık olarak tarafımızdan müşteriye faturalanır.

Esas 2. c. Genel Yönetim Danışmanlığı kapsamında üç aylık bir teşhis / tespit çalışmasının ardından devam kararı alınırsa belirlenen özel danışmanlık hizmetleri için 3′ er aylık ve katları şeklindeki süreli sözleşmeler yapılır ve yine eşit bedeller halinde aylık olarak faturalanır.

Esas 2. d. Genel Yönetim Danışmanlığı kapsamında üç aylık teşhis / tespit çalışmasına gerek duyulmadan direkt olarak Genel Yönetim Danışmanlığı veya Özel Danışmanlıklar talep edilebilir. Bu durumda da danışmanlık hizmetleri için 3′ er aylık ve katları şeklindeki süreli sözleşmeler yapılır ve yine eşit bedeller halinde aylık olarak faturalanır.

Esas 3. İlk çalışma ayının faturası ilk danışmanlık gününde müşteriye kesilir, diğer faturalar ise aylık hizmetin tamamlandığı son hizmet gününde müşteriye tevdi edilir. Ödemeler fatura tarihinden itibaren 7 gün vadeli olup müşteriye bildirilen LKYD banka hesaplarına yapılır.

Esas 4. Danışmanlık hizmet sözleşmesi ile eşzamanlı olarak, müşteri talep ederse, bir gizlilik sözleşmesi de imzalanır.

Esas 5. LKYD’ nin vereceği her tür danışmanlık hizmeti bizzat Lütfullah Kutlu tarafından yürütülür, koordine ve organize edilir fakat herbiri kendi alanında büyük tecrübe ve birikim sahibi uzman çözüm ortaklarımız geliştirdiğimiz projelere gerekiyorsa, gerektiği zamanda ve gerektiği şekilde entegre olabilirler. Çözüm ortaklarımız şirket WEB sitemizin Kurumsal sayfasında güncel olarak tutulur ve müşterinin bilgilendirilmesi ile hizmete başlar. Çözüm ortaklarımızın verdiği hizmetler de LKYD tarafından kesilen faturalarda yer alır.

Esas 6. Aylık hizmetin kapsamı her haftanın bir tam iş günü olmak kaydıyla ayda 4 tam iş günüdür. Bu süre müşterinin talebine ve LKYD’ nin diğer müşterilerine ayrılmış ajandasının uygunluğuna göre artabilir. Karşılıklı mutabakatla artan hizmet süresinin fazladan gelen herbir günü, yukarıda detaylandırılan haftada 1 iş günü koşulları ile çarpılır.

Esas 7. Her tam iş günü; çalışma planına göre müşterinin işyerinde olmak kaydıyla toplantı, rapor sunumu, bizzat saha çalışması, hissedarlar, yönetim ve icra kurulları üyeleri, üst düzey yöneticiler ile beyin fırtınaları, eğitim, seminer, uygulama çalışması vs. şeklinde geçebilir. Zamanın kullanım tarzı hedeflere ve danışmanlık türüne göre değişkenlik arzedebilir.

Esas 8. LKYD hizmet verilen her ayın son hizmet gününü, müşteriye / müşterinin en üst düzey yönetim organına raporlama amacıyla kullanmayı tercih eder. Gelişmelerin, ilerlemenin değerlendirildiği bu toplantılarda alınan kararların kayda geçirilmesi ve müşteri tarafının yükümlülüklerinin yürütülmesi bizzat müşteriye aittir.

Esas 9. LKYD’ nin hizmete başlayacağı gün veya öncesinde danışmanlık türüne bağlı olarak gerekecek bilginin hızla toplanması, muhataplarla ilişkinin kurulmasında yardımcı olunması, uygun bir çalışma ortamının sağlanması gibi hususlarda destek verilmesi amacıyla müşteri tarafından kendi personeli arasından gerekli görevlendirmeler yapılır.

Esas 10. Herbir danışmanlık projesi için müşteri tarafında bir proje çekirdek ekibi ve proje ekip lideri tayin olunur ve projenin gizliliği gibi sebepler sözkonusu değilse,  şirket bünyesinde tüm şirket çalışanlarına gerekli bilgilendirme yapılır.

Esas 11. LKYD adına faaliyet gösteren Lütfullah Kutlu’ ya ve/veya diğer danışman ve çözüm ortaklarına, müşteri şirketin en üst düzey yönetim ve icra kurullarının vereceği destek belirlenen sözleşme süresi boyunca kesintisiz ve üst düzeyde olmalıdır.

Esas 12. Danışmanlık türüne ve/veya müşterinin talebine göre akdedilen sözleşme süresinin bitiminde kapanış raporu müşteriye sunulur ve daha sonraki yol haritası üzerinde, müşterinin ali menfaatleri gözönünde bulundurularak, mutabakat kurulur. Devam gerekliliği varsa da yoksa da sebepleri ile birlikte müşteriye açıklanır.

Esas 13. Danışmanlık projesi süresince ve sonrasında, LKYD ve müşteri  birbirlerini referans verebilir, isimlerini ve logolarını kendi WEB sitelerinde yayınlayabilir veya birbirlerini tavsiye edebilirler. Müşteri gizlilik esasına binaen bunu tercih etmezse, LKYD bu gizlilik talebine uyar.

Esas 14. Her ne kadar sözleşme aşamasında müşteri tarafından talep edilmesi durumunda bir gizlilik sözleşmesi imzalanacaksa da, LKYD kendi uhdesine verilen, kendisine ifşa edilen tüm ticari sırları korumak için gizlilik ilkesi gereğince elinden geleni yapacağını ve bu doğrultuda tüm imkanlarını kullanacağını taahhüt eder.

Esas 15. LKYD, her ne kadar yukarıdaki koşulların yerine getirilmesinin sağlıklı bir ticari ilişki için elzem olduğunu kabul ediyorsa da, aslolanın müşterilerle  çalışmak konusundaki isteği, samimiyeti ve müşterilere katabileceği değer hakkındaki özgüveni ve inancı olduğunu temel kaide olarak  ifade eder.

Bizimle temasa geçin, sizi sonuca ulaştıralım… Uygun formüller, hızlı çözümler…