UYGUN FORMÜLLER, HIZLI ÇÖZÜMLER

Efsanevi mekanik bulmaca Rubik Küpü’nü bu kadar zor ve aynı zamanda da eğlenceli kılan nedir? Küp’ e aşinalığı olanlar bilirler; küpü oluşturan küpçüklerin 43 kentilyon farklı konuma sahip olma olasılıkları vardır ve sadece hangi konumda, hangi yöne çevrileceğini bilmenizi sağlayacak formülleriniz varsa çözebilirsiniz bu olağanüstü bulmacayı. Küp’ ün yüzlerinde oluşan şekilleri tanıyıp o şekillere uygun formülleri kullanmadan ulaşamazsınız sonuca, milyonlarca kez çevirseniz ve yıllarınızı harcasanız dahi! Önce üst katmanı çözersiniz ortadaki ana oyuncu olan küpçüklerden başlayarak, sonra orta katmanı ve en sonunda da alt katmanı. Çıkan balık, sahte balık, tek kuyruklu balık, z, t gibi şekillere göre de 8’ li, 7’ li, 11’ li formülleri uygularsınız benim öğrendiğim çözüm metodunda. Konuma göre uygulanacak doğru formüller sayesinde birkaç dakikada çözebilirsiniz asla çözülemeyecek gibi görünen bulmacayı.

Ne kadar benziyor değil mi iş dünyasının yönetim problemlerine? Çözülemeyecek gibi görünen, çözülemediği için de ya sürekli uğraşılmaya devam edilen ya da halının altına süpürülen bir sürü problem, şekil ve niteliklerine uygun çözüm formülleri ile ortadan kaldırılabilir aslında. İşte bu iddia ile yola çıktı LÜTFULLAH KUTLU YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ve formüllerine güveniyor.

Yönetim Danışmanlığı ana başlığı altında büyümenize, sürdürülebilirliğinize ve verimliliğinize yönelik aşağıdaki özel danışmanlık hizmetlerine yoğunlaşıyor, genel danışmanlık anlayışının dışına çıkıyor, ötesine taşıyor ve farklılığını, müşteriye has, müşteri temelli yaklaşımını vurguluyor;

 

Büyüme Amaçlı Danışmanlıklar;

 

Sürdürülebilirlik Amaçlı Danışmanlıklar;

 

Verimlilik Amaçlı Danışmanlıklar;

 

Herbirine ayrılmış özel sayfalarda detaylarını bulacağınız bu özel danışmanlık hizmetleri sayesinde, genelin muğlaklığından kurtuluyor, size münhasır sorunlara size has çözümler buluyorsunuz.

Rubik Küpü’ nün birer yansıması olan çözüm ve hizmet süreçlerinde, aşağıdaki sorular ve verdiğiniz cevaplar LÜTFULLAH KUTLU YÖNETİM DANIŞMANLIĞI’ nın sizi daha iyi anlamasına, bulunduğunuz konumu netleştirmesine ve uygun formülleri üretmesine yardımcı oluyor;

 

AİLE ŞİRKETİ MİSİNİZ?

Aile şirketinizin günümüz rekabetçi iş dünyasında ayakta kalabilmesinin yolu; pasif ve gelenekçi bir sahiplik olgusundan kurtulup, aktif ve profesyonel bir hissedarlık yapısına dönüşebilmenizden yani şirketin gideceği yönü doğru belirlemenizden, aile üyeleri ile şirket ve faaliyet konusu arasındaki ilişkiyi daha sağlıklı zeminlere oturtabilmenizden geçiyor. Bunu başaramıyor musunuz?

Halka açılırken, ortaklıklar kurarken, şirket satarken, insanları motive ederken, şirketleri gelecek nesillere taşırken, en iyilerle çalışırken, bir hikayeniz olmalı. Henüz bu hikayeye sahip değil misiniz?

Yeni bir numarayı seçerken; aynaya bakıp kendi kopyanızı üretmektense geleceğin gereklerini yerine getirebilecek alternatifleri bulmak zorundasınız. Halefleri nasıl seçeceğinizi ve seleften halefe en problemsiz ve verimli geçişi nasıl gerçekleştirebileceğinizi bilmiyor musunuz?

Bizimle temasa geçin, sizi sonuca ulaştıralım… Uygun formüller, hızlı çözümler…

 

BÜYÜRKEN DEVASA SORUNLAR MI YAŞIYORSUNUZ?

Büyümenin maliyeti büyürken yok olmak olmasın sakın. Sağlıklı ve istikrarlı büyümenin gereklerini yerine getiremiyor musunuz?

En iyi bildiğiniz, iyi para kazandığınız iş alanlarından elde ettiğiniz nakiti, büyümek istediğiniz ama birer nakit karadeliklerine dönüşen yeni yatırım alanlarında kayıp mı ediyorsunuz?

Bir tuzağa düştüğünüzü görüyor fakat nasıl kurtulacağınızı bilemiyor musunuz?

Büyüme süreçlerininkiler kadar, kurumsal çöküş süreçlerinin ortak özelliklerini, nasıl tanımlanabileceklerini, hangi safhada olduklarını ve çözüm yollarını bilmek zorundasınız. Bu safhalar hakkında net bir fikriniz yok mu?

Ekonomik hayatı altüst eden büyük tsunamilere kıyasla; asıl ve çok daha yaygın olan sektörel krizlerin safhalarını ve bunlara karşı neler yapılabileceğini bilmiyor musunuz? Kriz yönetimindeki öngörüsüzlük ve başarısızlığınız nedeniyle çok büyük fırsatların elinizden kaçıp heba edildiğini mi düşünüyorsunuz?

Bizimle temasa geçin, sizi sonuca ulaştıralım… Uygun formüller, hızlı çözümler…

 

ŞİRKETİNİZİN GERÇEK DEĞERİNİ BELİRLEMEDE SORUNUNUZ MU VAR?

Nakit gibi maddi varlıklarınız şirketinizin damarlarındaki kan ise, maddi olmayan varlıklarınız kurumunuzun sinir sistemidir. Maddi varlıklara yaptığınız tüm yatırımı, hayatta kalabilmek için geri dönümlerini maddi olmayanlara harcamak yolunda yapıyorsunuz. En doğrusu, bu gerçeği önceden görüp, maddi olmayan varlıklarınızın değerlerini ölçebileceğiniz kriterler oluşturmak ve yatırımı asıl bunlara yapmak olmalı. Nelerdir bu maddi olmayan varlıklarınız, bilmiyor ve değerliyemiyor musunuz?

Bizimle temasa geçin, sizi sonuca ulaştıralım… Uygun formüller, hızlı çözümler…

 

ŞİRKETİNİZİ DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYOR FAKAT NE YAPACAĞINIZI BİLEMİYOR MUSUNUZ?

Organizasyonunuzun dönüşümünü, şirket kültürünüzün transformasyonunu, yeniden yapılanmayı hedefliyor fakat hangi yöne ne hızla gideceğinizi belirleyemiyor, öncelikler sıralamanızı netleştiremiyor musunuz?

Şirket dönüşümünün anlamı da değişiyor günümüzde artık. Amaç; daha az yokedici, motorları ve değerli elemanları yakmayan, alaycılık ve umursamazlıkla karşılanmayan, daha sürdürülebilir, üzerinde daha çok zaman ve emek harcanmış, gerçekten değer üreten dönüşüm hamleleri olmalı. Dönüşüm hamlelerinizin zamanlamasını bilemiyor, muhtemel etkilerini tahmin edemiyor, büyük ve küçük hamlelerin koordinasyonunu sağlayamıyor musunuz?

Şahıslar geri bildirimi samimiyetle talep eder hale geldikçe ve de kurumlar bu olgunluğa ve ufuka sahip bireylerle doldukça, kişisel ve kurumsal değişim, dönüşüm ve gelişim süreçlerimiz kesintisiz devam edecektir. Geri bildirim mekanizmalarını çalıştıramıyor musunuz?

Bizimle temasa geçin, sizi sonuca ulaştıralım… Uygun formüller, hızlı çözümler…

 

ŞİRKETİNİZE ERP (KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA) PAKETİ ALMAK İSTİYOR FAKAT KARAR VEREMİYOR MUSUNUZ?

İlk sahip olunması gereken bilgiye dönüşmüş bir veri bolluğu ve kesinliği ama asıl haiz olunması gereken bu bilginin hangi yönde ve ne doğrulukta yorumlanacağıdır. Bu gerçeği biliyorsunuz fakat iş sistemleri uygulamaları, sistem iyileştirmeleri ve size uygun ERP paketleri ve yazılım dönüşümleri hakkında tecrübeniz ve fikriniz yok. Bir iş adamı olarak konuyla ilgili bir iş adamı yaklaşımı görmeyi mi arzu ediyorsunuz?

Bizimle temasa geçin, sizi sonuca ulaştıralım… Uygun formüller, hızlı çözümler…

 

ŞİRKETİNİZİN İHTİYACI OLAN FİNANS YÖNETİMİNİ KURMAK MI İSTİYORSUNUZ?

Alternatif finansman kaynakları hakkında fikriniz mi yok?

Kurumsal finansman konusunda zayıf mısınız, finans kurumları ile ilişki kuramıyor ya da mevcut ilişkiyi yürütemiyor, onlarla aynı dili konuşamıyor musunuz?

Projelerinizin  finansmanında zorluklar mı yaşıyorsunuz?

Sermaye piyasalarını bir alternatif olarak kullanmak istiyor ama başaramıyor musunuz?

Risklerinizi finanse edemiyor musunuz?

Bizimle temasa geçin, sizi sonuca ulaştıralım… Uygun formüller, hızlı çözümler…

 

KARINIZI / KARLILIĞINIZI YÖNETEMİYOR MUSUNUZ?

Karlı yönetim bakış açısına sahip misiniz?

Kar, gelir ve maliyet merkezlerinizi doğru belirlemiş misiniz?

Karlılık analizleriniz düzenli olarak ve gerçekten yapılıyor mu, yoksa yasak mı savıyorsunuz?

Karlılığınızı iyileştirmek yolunda hangi adımları atacağınızı bilmiyor musunuz?

Klasik iş modeline rahatlatıcı ve geliştirici bir alternatif olarak ev-ofisler, uydu-ofisler, sanal-ofisler, ortak paylaşımlı ofisler, çalışma istasyonları çok daha verimli bir şekilde kullanılabilir. Karlılık yolunda bu alternatif işyeri kavramlarını kullanabiliyor musunuz?

Bizimle temasa geçin, sizi sonuca ulaştıralım… Uygun formüller, hızlı çözümler…

 

KURUMSALLAŞMAK MI İSTİYORSUNUZ?

Kurumsallaşmanın önemini ve getirilerini biliyor fakat nereden başlayıp nasıl ilerleyeceğinizi kestiremiyor musunuz?

Konuyla ilgili organizasyonel teoriler hakkında bilginiz yok mu?

Politika ve prosedürleri geliştirecek ve uygulayacak evsafta ekiplere sahip değil misiniz?

Reorganizasyon alanlarını ve seviyesini belirleyemiyor musunuz?

Bizimle temasa geçin, sizi sonuca ulaştıralım… Uygun formüller, hızlı çözümler…

 

LİDER KADROLARA VE LİDER BAKIŞ AÇISINA SAHİP DEĞİL MİSİNİZ?

Güçlü, yetkin, kişilik ve ahlak sahibi, kurumlarının kültür ve birikimlerini taşıyan, doğru örnek teşkil eden güç odaklarını oluşturmanın ve korumanın önemini biliyor fakat yollarını bilmiyor musunuz?

Şirket içi ızdırapları, kor parçalarını elinde tutanları nasıl tanır, nasıl korur ve ürettikleri büyük katma değeri nasıl sürekli kılarsınız, emin değil misiniz?

Motivasyon yeteneğiniz herbir ekip üyenizin güçlü yönlerini doğru teşhis edip bunları harekete geçirmek ve sürekli beslemekle ilgili, liderlerin yapması gereken; ekiplerinin tarzlarını dönüştürmek değil, herbirinin tarzına uygun bir yol haritasını önlerine koymak, çekirdek yönetim ekiplerinde satranç tahtasını sadece fil veya sadece at ile doldurursanız ya da siz böyle olduğunu düşünürseniz tahtada hiçbir oyun oynanamayacaktır. Doğru taşları uygun pozisyonlara yerleştirmekte zorluk mu yaşıyorsunuz?

Bizimle temasa geçin, sizi sonuca ulaştıralım… Uygun formüller, hızlı çözümler…

 

ÇALIŞANLARIN, BİRİMLERİN VE YÖNETİM KURULUNUN PERFORMANSLARINI DOĞRU ÖLÇMEK Mİ İSTİYORSUNUZ?

Yüksek performanslı ekipler nasıl kurulur, desteğe ihtiyacınız mı var?

Şirketinizin daha çok yabancı yatırımcı çekebilmesinin, daha verimli yönetim kurulu üyelerine sahip olabilmesinin ve daha sağlıklı bir yönetim kurulu – yönetim ekibi ilişkisi kurabilmesinin yolu; kendi performansını da samimiyetle, yetkinlikle, egosuz, komplekssiz değerlendirebilecek yönetim kurulu yapılarından geçiyor. Böyle bir yönetim kurulunuz var mı?

Gelişen – geliştiren yönetici profili; başarı ve mutluluk için gereken ortamın doğmasında, insan ve hedef odaklı, sürdürülebilir, müreffeh bir çalışma düzeninin oluşmasında inanılmaz derecede önemlidir. Bu profildeki yöneticilere sahip misiniz?

Yüksek baskı üreten rekabetçi ortamlarla başa çıkmanın yolu yamalama ve pansuman çözümler değildir, gerçek soruna inebilen ve problemi kökünden halledebilen süreçlere zaman, enerji ve para ayırmak zorundasınız. Bu emeği daha yüksek performans adına verebiliyor musunuz?

Ne yapacağını söylemek artık hareket geçirmiyor insanları, neden yapması gerektiğine ikna etmek gerekiyor. “Neden?” sorusu çok değerli ve ikna süreçlerini artık alışık olduğunuzdan farklı bir şekilde yürütmek zorundasınız. Daha yüksek performans için ikna süreçlerini başarı ile geçebiliyor musunuz?

Yeterli nitelik ve performanstaki yardımcı oyuncularınızı birer Oscar adayı haline getirebilmek zorundasınız, onları birer figüran olarak bırakmak hem kendilerini hem de kurumunuza olan büyük katkılarını yok edecektir. Yardımcı oyuncularınızı birer Oscar adayı haline getiremiyor musunuz?

Bizimle temasa geçin, sizi sonuca ulaştıralım… Uygun formüller, hızlı çözümler…

 

ŞİRKETİN PERFORMANSINI BÜTÇE KIYASLAMALI OLARAK TAKİP EDEBİLECEĞİNİZ BİR RAPORLAMA SİSTEMİNE İHTİYACINIZ MI VAR?

Dahili kontolleriniz yerinde ve zamanında yapılıyor mu?

ERP sisteminiz ile entegre, herhangi bir “t” anında gerçek durumunuzu görebileceğiniz bir raporlama sisteminiz mevcut mu?

İhtiyaçlarınıza cevap verecek bir yönetim raporlaması sistemini nasıl kuracağınızı bilmiyor musunuz?

Bizimle temasa geçin, sizi sonuca ulaştıralım… Uygun formüller, hızlı çözümler…

 

ETKİN BİR GENEL YÖNETİMİN ANA BAŞLIKLARINI BELİRLEMEK Mİ İSTİYORSUNUZ?

Uluslararası, bağlı ve stratejik ortaklıkları nasıl yöneteceğinizi netleştiremediniz mi?

Operasyonu, nakit akışını, tedarik zincirini yönetirken konsantrasyon nerelerde yoğunlaşmalı, emin değil misiniz?

Şirket satınalmalarındaki / satışlarındaki doğru yaklaşım ve politikalar nelerdir, bilmiyor musunuz?

Stratejik planlama fonksiyonu nasıl kurgulanmalı ve nasıl işletilmeli, kafanız mı karışık?

Her insan kazanılabilir, önemli olan bulmacanın parçalarını doğru koyabilmek, çalışanları yetenek ve donanımlarına uygun noktalara yerleştirebilmektir. Çalışanları bu uygun noktalara yerleştiremiyor musunuz?

Etkin yönetimin özünde sırasıyla; ihtiyaç duyulan bilginin belirlenmesi ve toplanması, bu bilginin etkili bir eylem planına dönüştürülmesi ve sonrasında da tüm kurumun bu yaklaşımı, uygulamaları sahiplenmesi ve geleceğe taşıması yatıyor. Bu prosedürü yerleştirmekte problem mi yaşıyorsunuz?

İşyerlerinde zamanı verimsiz kılan kişilikleri ayırt etmenin ve başa çıkmanın formülleri; verimlilik,  karlılık ve etkin yönetim açısından hiç olmadığı kadar önemli günümüzde. Bu formüller hakkında bilginiz yok mu?

Çatışma yönetimindeki başarı, kurumlar için ağır bir yük olarak görülen bu mefhumu, kurumu zenginleştiren ve güçlendiren en önemli varlıklardan biri haline dönüştürebilir. Çatışma yönetiminde başarısız mısınız?

Duygusal zeka; günümüzün rekabetçi dünyasında çalışanlardan azami verimi alabilmenin en önemli yoludur ve pazardaki arslan payı duygusal zeka yönünden gelişmiş liderlere ve şirketlere aittir. Şirketinizde duygusal zeka mefhumuna önemine paralel bir yer veremiyor musunuz?

Pekçok kötü proje neden sonuna kadar sürdürülür, vereceği zarar ayan-beyan ortada iken neden sonuna kadar gidilir? Kötü projeleri öldürmek neden bu kadar zordur? Bir projenin yönetilmesinden öncesi ve daha önemlisi, bizatihi projenin doğruluğu ya da yanlışlığıdır. Kötü projeleri öldüremiyor musunuz?

Daha iyi ve verimli bir yönetim için bir sürü fikir, farkında dahi olmadığınız fikir işçilerinden, fikir avcılarından gelebilir, önyargılı olup da bu büyük katma değerden mahrum kalmayın. Fikir üretim mekanizmalarını çalıştıramıyor musunuz?

Kafa karışıklığı, ajanda karmaşıklığı, öncelik sıralaması kararsızlığı yaşanan her durumda, yeni yapılara adım atan, kendisinden çok şeyler beklenen profesyoneller nasıl bir ajanda belirlemeli? Şirketiniz ve yönetim kadrolarınız bu öncelikler listesini ve sıralamasını bilmiyorlar mı?

Yönetici seviyesindeki işe alım faaliyetlerinde hayati önemi haiz ev ödevleriniz ve öncelikli olarak yapmanız gerekenler var. Bunları bilmiyor musunuz?

Bizimle temasa geçin, sizi sonuca ulaştıralım… Uygun formüller, hızlı çözümler…